top of page

Duo Gladii: Tradicionális jobboldali szellemben Trianonról

A magyar közbeszédben számos narratíva tartja magát a trianoni tragédia megítélésével kapcsolatban, a totális meg nem értéstől egészen az átgondolatlan, anakronisztikus szájhősködésig bezárólag, de szégyenteljes módon napjainkig él a kommunista éra elhallgató attitűdje is. A Duo Gladii szerzői a júniusi számban is az adekvát jobboldali álláspont körvonalazására tesznek kísérletet a témával kapcsolatban. A lapszám a tervek szerint június 4-én jön ki a nyomdából, és személyesen is beszerezhető lesz a Hősök teréről induló XX. Trianon-felvonulás vármegyés standjánál.

Kolonits László főszerkesztői bevezetőjében dióhéjban bemutatja a nemzeti eszme pozitív és negatív vetületét, illetve a múltban és jelenben betöltött történelmi szerepét. Barcsa-Turner Gábor, a HVIM társelnöke, lapunk alapítója megpróbálja új alapokra helyezni a trianoni békediktátum által előidézett helyzethez való hozzáállásunkat. Kónyi-Kiss Botond, a HVIM alelnöke a Vármegye hármas jelszavának harmadik eleméről, a bátorságról értekezik. Incze Béla és Nomád szintén a mai kor adottságait figyelembe véve igyekeznek iránytűt adni a kezünkbe a Trianon által kiváltott helyzetből való kilábaláshoz.


Varázsló Macska rovatához az 1916-os román hadbalépéssel kapcsolatban fordított le három forrást. A román király két kiáltványának közlése meglepetésként hathat a gyanútlan olvasónak, de a német kancellártól, Bethmann-Hollwegtől idézett szövegrész megadja az alapokat az első két írás megfelelő történelmi megítéléséhez.


Fekete Balázs a középkorban és a kora újkorban bekövetkezett, elsősorban a tatárjáráshoz és a törökdúláshoz kötődő népesedési katasztrófákat veszi górcső alá, melyek közvetve szerepet játszottak a trianoni tragédia megalapozásában. A horvát Leo Marić lapunk számára készített írása röviden felvázolja a horvát-magyar együttélés évszázadait, és segít annak megértésében, hogy a nacionalizmus negatív arca milyen szerepet játszott a Szent Korona országainak feldarabolásában. Jámbor Márk cikke az erdélyi, hungarus-tudattal rendelkező románság I. világháborús vérveszteségeit taglalja.


Schutzbach Csaba egy félig-meddig elfeledett, de a Tanácsköztársaságot követő ellenforradalomban fontos szerepet játszó egyéniséget, Friedrich Istvánt bemutató kötetét ismerteti a Haditudósító rovat keretében.


Barcsa-Turner Gábor Új Bábel felé rovatban megjelenő, második írása a legújabb izraeli-palesztin konfliktust, illetve Koltai György, a Parázsló Hamvak együttes néhai frontemberének jemeni halálát és annak hazai recepcióját elemzi. A Villámkérdések alrovatban most az író és rendező Moys Zoltánt, a Mi Hazánk alelnökét, Novák Elődöt és a mozgalmár, hazafi Pintér Tibort kérdeztük a trianoni tragédia helyes, jobboldali megítélésével kapcsolatban.


A fő témához nem kapcsolódva jelen számban a jeles brazil tradicionalista katolikus gondolkodó, Plinio Corrêa de Oliveira modern kori keresztes háborúról szóló írásának első részét közöljük Brunner Balázs fordításában.


Molnár Máté ismét összegyűjtötte a HVIM tevékenységéhez kötődő legújabb eseményeket a Vármegyés krónika hasábjain.


A Szellemi ajánlóban Petró Csaba egy Bach-művet ajánl, Magyar Sándor Plinio Corrêa de Oliveira magyarul is olvasható alapművére hívja fel olvasóink figyelmét. Éliás Tamás Sík Sándor egyik hangoskönyvét mutatja be, míg Kónya Dorka, a lapunkban most debütáló ‘Vármegyés lány’ Az utolsó szamuráj című film értékeit tárja elénk.


Kérjük, a duogladii@hvim.hu e-mail címre küldött levelében jelezze, amennyiben szeretne hozzájutni a folyóirathoz! A felvidéki érdeklődők a hvim.somorja@gmail.com e-mail címre írjanak! Lapunk újságárusoknál nem kapható, és korlátozott példányszámban kerül kiadásra! A júniusi szám megjelenése a trianoni diktátum 101. évfordulóján, 2021. június 4-én várható, és a megjelenést követően a lehető legrövidebb időn belül postázzuk a támogatóinknak. Terveink szerint a legújabb, illetve a készleten lévő korábbi lapszámokat június 4-én este beszerezhetik a Hősök teréről induló XX. Trianon-felvonulás vármegyés standjánál is!

A 2021. júniusi lapszám tartalma:

 • Kolonits László: A nemzeti eszme történelmi szerepe

 • Barcsa-Turner Gábor: A nacionalizmuson túlmutató tradicionalitás hozhat csak békét a Kárpát-medencébe

 • Kónyi-Kiss Botond: A bátorságról

 • Incze Béla & Nomád: Világnézeti iránytű a trianoni tragédia XXI. századi értelmezéséhez

 • Három forrás Románia 1916-os hadba lépésének idejéből (Ford.: Varázsló Macska)

 • D. Fekete Balázs: Demográfiai katasztrófák a középkori és kora újkori Magyar Királyságban

 • Leo Marić: A magyar-horvát unió lassú halála a hosszú 19. században

 • Jámbor Márk: Oláhok a Szent Korona védelmében

 • Schutzbach Csaba: Friedrich István. 100 éve történt az őszirózsás forradalom

 • Barcsa-Turner Gábor: Közöny és gőg. Gondolatok Izraelről és a Jemenben halálra kínzott énekesről

 • Villámkérdések – A helyes jobboldali hozzáállás Trianon megoldatlan konfliktusához (Moys Zoltán – Novák Előd – Pintér Tibor)

 • Plinio Corrêa de Oliveira: A huszadik század keresztes háborúja I. (Ford.: Brunner Balázs)

 • Vármegyés krónika. 2021. április-május (Összeáll.: Molnár Máté)

 • Szellemi ajánló

 1. Zene – Bach, Johann Sebastian: Johannes Passion (Petró Csaba)

 2. Könyv – de Oliveira, Plinio Corrêa: Forradalom és Ellenforradalom (Magyar Sándor)

 3. Hangoskönyv – Sík Sándor: Emberi hangra és hegedűre (Éliás Tamás)

 4. Film – Zwick, Edward: Az utolsó szamuráj (Kónya Dorkdii)

Comments


bottom of page