top of page
A MOZGALOMRÓL

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) 2001 óta küzd  azzal a történelemalakító szándékkal, hogy a hagyományos, fényteli világrendet helyreállítsa. Ennek érdekében megszervezzük a magyar nemzeti ellenállást, amely szembeszáll a világot, egyszersmind Magyarországot megmérgező erőkkel és azok múltbéli és jelenkori sötét tevékenységével.

Mozgalmunk harcot hirdetett a modernitás létrontó eszmei irányzatai: a liberalizmus, ateista materializmus, kommunizmus, demokratizmus és egalitarizmus ellen. Nem fogadjuk el a történelem hanyatlása során végbement romboló folyamatok máig ható okozatait. Küzdünk a francia forradalom felforgatásának, a köztársaságok kikiáltásának, a királyságok szétrombolásának következményei ellen. A HVIM az egyetlen szervezet, amely nem ismeri el az 1920-ban Magyarországra kényszerített trianoni gúnyhatárokat, nevében az Apostoli Magyar Királyság 64 vármegyéjét őrzi.


Legfőbb célkitűzésünk a történelem során sokszorosan meggyötört magyar nemzet hitének és büszkeségének feltámasztása és a kárpát-medencei magyar fiatalok harcos mentalitásának, küzdő szellemének felkorbácsolása. 

A HVIM küldetése egy áldozatkész, elszánt, hazájukért alkotó tettekre képes ifjúság kinevelése. Jelszavunk a „hit, hűség, bátorság”, mely minden vármegyés számára az egész életet meghatározó és átható iránymutatóul szolgál. A HVIM egy megbonthatatlan és szétszakíthatatlan bajtársi testvériség, mely nem a pillanatnyi hatalmi érdekek, hanem az örökérvényű igazságok köré szerveződik. A HVIM az egyetlen szervezet, mely meggyőződéses antidemokrata mind belső felépítésében, mind a társadalmi-politikai elképzeléseiben. Közösségünk a tekintélyelvűségre és érdemelvűségre épül. Bővebben az eszmeiségünkről az Iránymutatásban olvashat. 

bottom of page