top of page

Szőcs és Beke a Facebookon mondott köszönetet


Múlt héten a román hatóságok feloldották Szőcs Zoltán és Beke István HVIM vezetők házi őrizetét. A két székely vármegyés most a Facebookon mond köszönetet mindenkinek, akik eddig segítették harcuk.


Szőcs Zoltán:

“Hat hónap börtön és négy hónap házi őrizet után újra SZABADON!!! Az igazság utat tört magának Isten segedelmével, összefogással és kemény kitartással! Az ügyészség nem élt fellebbezési jogával, egyet értett azzal, hogy szabadok legyünk, most már nem vagyunk veszélyes terroristák, az ők szemében sem. Köszönöm Kézdivásárhely, Székelyföld, Erdély, Csonka-Magyarország, Felvidék, Délvidék, Lengyelország, Anglia, Hollandia, Horvátország, Spanyolország, Törökország, Olaszország, Németország, Franciaország, Amerika lakóinak, akik utcára vonultak tiltakozni, bíztak bennünk, kiálltak az igazságunkért, jogainkért, szabadságunkért, nemzetünkért! Köszönöm Menyasszonyomnak és családjának, családomnak, rokonaimnak, bajtársaimnak, barátaimnak, nemzettársaimnak, ismerőseimnek, ügyvédeimnek és ismeretleneknek, a sok segítséget, támogatást, kiállást, a sok áldozatos munkát, a sok imát, amit értem és Isti bajtársamért tetettek, a jó Isten fizessen meg érte!

Fel a győzelemre! Szabadság Testvéreim!”

Beke István:

“Köszönöm! Szabad vagyok! Igen, hozzá lehet tenni, hogy még nem egészen, merthogy csatát nyertünk, de a háború még hátra van. Köszönöm nektek, önöknek, családomnak, barátaimnak, ismerős és ismeretlen embereknek, akiknek gondolatai, imái, jókívánságai, segítsége, óriási erőt adott nekem! Tudtam és tudom, hogy nem vagyok hibás, nem akartam bántani, nem bántottam senkit, nem csaltam, nem loptam és mégis ocsmány módon próbáltak megalázni emberi mivoltomban a lehető legmocskosabban engem, családomat és nemzetemet. “Én azt tartom, aki megmondja az igazat, akár jó, akár rossz, akár csúnya, az nyugodtan alhat, és én aludni szeretek écaka. A többi a jóisten dolga”.- Móricz Zsigmond- Kitartottam és kitartottunk, mert ahogy már a börtön falai mögül írtam, az Igazság és a Jóisten, velünk van! Kirendelt mellém egy olyan ügyvédet Lica Dragoș Cristian személyében aki úgy vállalta az ügyemet 2015 december 1-én ha ártatlan vagyok és nem hazudok! A mai napig töretlenül harcol értem, a családomért és nem utolsó sorban az Igazságért!

Soha nem tudom megköszönni Nektek, Önöknek, akik hittetek bennem és összefogtatok. Nem vagyok megélhetési politikus, sőt politikus sem, hogy összetartást kérjek Tőletek, Önöktől de mégis ezt kaptam amikor az utcára vonulva közöltétek a karhatalommal, hogy nem vagyok rossz ember. Önmagamnak ígérem, hogy Isten segítségével közösségem, nemzetem, gyerekeink javára fogok dolgozni, ahogyan eddig is tettem! Kitartás!

Tisztelettel Beke István Attila”


bottom of page