top of page

Régi Nagy Pátrónánkra emlékezik az októberi Duo Gladii


A szellemi ellenállás havilapjának októberi számában a Magyarok Nagyasszonya október 8-án tartandó ünnepe alkalmával Patrona Hungariæ előtt tisztelgünk. A lapszám kiemelt témája a közelmúltban elhunyt Furkó Kálmánra való emlékezés is, akiről számos kiváló harcművész osztja meg gondolatait, saját élményeit olvasóinkkal.


Szemelvények az októberi számból: “A létesültek világában a moderneket megelőzően minden kor embere számára evidens módon, kézzelfogható realitásként mutatkozott meg az a jelenség, miszerint a magasabb rendű élőlények egy δυάς (dyas) részeként felfogható két nem valamelyikének reprezentánsai.” (Kolonits László)


“A modernitást, a technicizáltságot kell levetni! Okoskütyük nélkül, az erdő csendjét és a tűz ropogását hallgatva kell jól érezned magad! A bajtársiasságot, az elszántságot, az egyenes jellemet kell kimunkálni és megszilárdítani. A normális lett a valódi lázadó. A modern világ elleni lázadás a valós és legitim lázadás.” (Barcsa-Turner Gábor)


“Tartsunk gyakorta önvizsgálatot! Ismerjük fel gyengeségeinket, hiányosságainkat. Ne mentegetőzzünk, kibújva mindig a felelősség súlya alól, mindig kifogásokat és magyarázatokat keresve hibáinkra, mint egy puhatestű, hitvány csúszó-mászó jellem. Az erőslelkű ember egyenes és őszinte.” (Kónyi-Kiss Botond)


“A forradalmak korszakában átfogó támadás indult minden ellen, ami akár csak a „Männerbund” látszatát kelthette, vagyis támadás indult maga a politikai alapelv ellen, minden igazi tekintély alapelve ellen egészen az értékek és eszmék teljes felforgatásáig elmenően.” (Julius Evola)


“A legelső lövedékek egyike megsebesítette századparancsnokomat, egy másik, közvetlenül mögöttem megölte tiszthelyettesemet, s nemsokára egy újabb csapódott soraink kellős közepébe, huszonöt embert téve harcképtelenné.” (Paul von Hindenburg)


“Az Úr a nők helyét elsősorban az otthon és a család körében jelöli ki, és a férfiaknak szánja a vezető szerepet mind a családban, mind a társadalomban, ahogy az Egyházban is. A világi hatalom tekintetében is egyértelmű volt még a keresztény évszázadokban, hogy a férfiaké a vezető szerep. Az egyházi és világi patriarchátussal tulajdonképpen mindig forradalmi, baloldali, keresztényellenes erőknek voltak és vannak problémái.” (Gazella)


“Mária valósággal és tulajdonképpen Istenanya. Ezt szó szerint nem találjuk meg a Szentírásban, azonban tartalom szerint igen, hiszen a Szentírás Krisztust Istennek vallja, Máriát pedig Krisztus anyjának nevezi. Így Mária nemcsak egy ember anyja vagy Krisztus-anya, hanem Isten-anya.” (D. Fekete Balázs)


“Az őszirózsás forradalom okkal vált szégyenfolttá a magyar történelemben. Az ország akkori vezetésének, Károlyi Mihálynak és körének 1918-ban elévülhetetlen szerepe volt ugyanis az ország módszeres gyengítésében és széthullásában.” (Csarnai Márk)


“Másrészt az egyházi válság az oka, mivel a nyílt kommunista uralom idején a békepapság és a megalkuvó püspökkar miatt sokak szemében elveszítette hitelességét az Egyház egésze, miközben magában az Egyházban a szabadkőműves erők a hittisztaságban súlyos zavart keltettek a legmagasabb szintig hatóan.” (Szász Péter)


“Kemény edzéseket tartott, ezer gyötrelmen át fejlődtünk. Jóval többet követelt meg, mint amit hittem magamról, hogy képes vagyok elviselni. Fanyar humora volt, edzés közbeni aranymondásain a mai napig nevetünk (persze ott rezzenéstelen arccal bírtuk ki).” (Paál Gyula)


Kérjük, a duogladii@hvim.hu e-mail címre küldött levelében jelezze, amennyiben szeretne hozzájutni a folyóiratunkhoz! A felvidéki érdeklődők a hvim.somorja@gmail.com e-mail címre írjanak! Lapunk újságárusoknál nem kapható, és korlátozott példányszámban kerül kiadásra! Az októberi szám megjelenése október közepe után várható. A lapszámokat a megjelenést követően a lehető legrövidebb időn belül postázzuk a támogatóinknak.


Comments


bottom of page