top of page

Kitörés tematikus számmal jelentkezik februárban a Duo Gladii

Február közepén jelenik meg a szellemi ellenállás havilapjának legújabb száma. A kifejezetten tartalmasnak ígérkező lapszám tematikája a Kitörés és a héroizmus kérdésköreire koncentrál. A szerzők között a lap viszonylatában új, de egyébként jól ismert nevek is feltűnnek a következő lapszámunkban.

A bevezető tanulmányban Kolonits László a görög mitikus hagyományokból kiindulva próbálja meg körvonalazni a héroizmus és titanizmus korunkban egyre inkább összemosódó, esszenciájukat tekintve mégis sok szempontból ellentétes irányultságú fogalmait. Barcsa-Turner Gábor a harcos út modern korban való megélésének lehetőségeit fejtegeti legújabb írásában. Kónyi-Kiss Botond az áldozatvállalás nehézségeiről, és szükségességéről ír.


Baranyi Tibor Imrétől egy 2019-ben elhangzott előadásának első részét tesszük közzé, mely a harcművészetekkel foglalkozik, szigorúan szellemi szempontok alapján. Varázsló Macska fordításában most egy Julius Evolától származó írás jelenik meg, mely a hajózás héroikus szimbolikáját taglalja.


Aradi László atya kiváló írását Szent Benedek késői antikvitás után újfent aktuálissá váló útjának, a megváltoztathatatlannak tűnő világból való kivonulásnak, kitörésnek szentelte, melynek célja az értékek továbbadása, átmentése. Mindezt egy közelmúltból származó érzékletes példával illusztrálja.


A szigorúan vett történeti rész bevezető írásában Konungen a Kitörés manapság egyre többet vitatott megítéléséhez ad magas szintű, vitathatatlan fogódzókat. D. Fekete Balázs a Budapest felszabadítására irányuló Konrad hadműveleteket mutatja be. Folytatódik, befejeződik az előző lapszámban elkezdett “Szellemhajó” akció izgalmas története is a Haditudósító rovatban.


Titusz legújabb írása a 2020-as, 2030-as években várható háborús konfliktusokat, és azok okait elemzi. Cserép Csongor a sport és a heroicitás viszonylatát teszi mérlegre. Brunner Balázs az Egyetemi Ellenállás példaképeiről, a Rongyos Gárda harcaiban részt vett selmeci/soproni akadémistákról, illetve az ’56-os forradalomból tetemes részt vállaló egyetemistákról ír. A ZugTáltos rovatban a rovat szerkesztői néhány olyan kérdést tesznek tisztába, melyek esetleg félreértésekre adhattak okot a rovat céljait illetően. Természetesen nem marad el a HVIM legutóbbi időszakbeli tevékenységének Molnár Máté által készített összefoglalója sem.


A Szellemi ajánlóban Király Dávid és Petró Csaba klasszikus zenei alkotásokra hivja fel a figyelmünket. Beszámolunk egy a Kvitesszencia Kiadónál a napokban megjelent kötetről. Magyar Sándor Szent Lajos francia lovagkirály kevéssé ismert, de magyar nyelven is olvasható életrajzát szemlézi. Titusz ajánlója a könnyedebb, de igényes olvasmányok iránt érdeklődők figyelmére mindenképp számot tarthat. Szabó László filmajánlója pedig egy a 20. század első felében, a Távol-Keleten zajlott héroikus felkelésről szóló, történelmi ihletettségű játékfilmet mutat be.


Amennyiben szeretne hozzájutni a folyóirathoz, akkor kérjük, azt a duogladii@hvim.hu e-mail címre küldött levelében jelezze! A felvidéki érdeklődők a hvim.somorja@gmail.com e-mail címre írjanak! A februári számtól történő megrendelésre való igényt január utolsó napjáig áll módunkban felvenni! Az aktuális számok postázása tárgyhónap közepéig történik meg, a második szám február 15 környékén várható!

A 2021. februári lapszám tartalma:

 • Kolonits László: Héroizmus és titanizmus

 • Barcsa-Turner Gábor: A harcosok útja a modern korban

 • Kónyi-Kiss Botond: Az áldozatvállalás erényéről

 • Baranyi Tibor Imre: Az Alapelvek alkalmazása a harc és a harcművészetek területén I.

 • Julius Evola: A hajózás mint heroikus attitűd (ford.: Varázsló Macska)

 • Aradi László atya: Kitörés a sátán ostromgyűrűjéből. A „keresztény elitizmus” víziója a szerzetesek bölcsessége nyomán

 • Konungen: A kitörés felülnézetből

 • D. Fekete Balázs: A Budapest felmentésére induló páncélosakciók – a Konrad hadműveletek

 • Haditudósító: A „Szellemhajó” akció. A „Südost” SS-Vadászosztály búvárai bevetésen 1944-45. /II. rész/ (Ford.: Szeltner Andor)

 • Titusz: A 2020-30-as évek háborúi

 • Cserép Csongor: A heroicitás megélésének lehetőségei a sportban

 • Brunner Balázs: A mi példaképeink

 • ZugTáltos: A megtisztításról. Egy pontosabb diagnózis, a cél tisztább kijelölése

 • Vármegyés kalendárium, 2020. december – 2021. január (Összeáll.: Molnár Máté)

 • Szellemi ajánló:

 1. Zene – Ensemble Organum: Le chant des Templiers – XIIe siécle (Király Dávid)

 2. Zene – Dies Irae – A harag napja (Petró Csaba)

 3. Könyv – René Guénon: Az infinitezimális kalkulus alapelvei (Kvintesszencia Kiadó)

 4. Könyv – Jean de Joinville: Szent Lajos élete és bölcs mondásai (Magyar Sándor)

 5. Könyv – Csillagközi invázió (Titusz)

 6. Film – Wei Te-Sheng: A szivárvány harcosai (Szabó László)

bottom of page