top of page

Közlemény: Felelőtlen ikszelgetés, vagyis titkos szavazás helyett nyílt szavazást!

Mottó: “Érezzük mi, hogy népszerűtlen eszméket fejtegetünk, mert természeténél fogva csak az lehet népszerű, a mi az egyesek hiúságának tömjénez” (Dessewffy Aurél)


Horthy Miklós kormányzóvá választásának 100. évfordulóján mi, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom megerősítjük azt az álláspontunkat, amit a 2010-es alkotmánymódosítás esetében is lefektettünk az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő Bizottságában, hogy az 1945-ben megszűnt jogfolytonossághoz kell visszatérnünk.


A HVIM nyíltan felvállalja a Horthy-rendszer politikai örökségét. Szerintünk számtalan hasznos vívmánya volt a kormányzó nevével fémjelzett időszaknak, amiket a mai politikai rendszerben is alkalmazni kellene. Sajnos a tíz éve kormányon lévő Fidesz csak azokat valósította meg, amik a pártérdekének megfelelő, mint a választókerületek átszabása vagy a mandátumelosztási rendszer módosítása, azonban határozottan állítjuk, hogy nem szabad a pillanatnyi pártérdekek mentén értékelni az adott kort és ennek alapján elfogadni, vagy éppen elvetni a választási rendszer újragondolásának kérdését!

A HVIM pártok felett álló civil szervezetként érdekektől mentesen, hideg fejjel, tradicionális alapon gondolkozva tud felvetni és beszédtémává tenni bizonyos kérdéseket. Sajnos a modern, liberális demokrácia hegemóniája meginghatatlannak tűnik, azonban ezt a groteszk, alapjaiban véve sötét rendszert is lehetne ésszerűbben űzni: mozgalmunk javaslata szerint a titkos szavazás rendszere megbukott, csak visszaéléseknek ad teret, ezért a Horthy-rendszerben működő nyílt szavazás visszavezetését követeljük!

Meggyőződésünk, hogy a nyílt szavazással tisztább választási rendszer alakulna ki Magyarországon – ameddig nincs egy valódi hierarchián és valóban tekintélyelvűségen alapuló berendezkedés. A titkos szavazás intézményesíti a szavazatvásárlásokat (főleg a nem elhanyagolható létszámú cigány etnikum körében), mivel a titkosság homályában maradva kimondottan tiltott, hogy kiderüljön, melyik állampolgár hova adta (el) szavazatát. A jelenlegi választási rendszernek köszönhetően burjánzik a személyes adatokkal való kereskedés, mind a pártok részéről (Kubatov-listák), mind a techóriások részéről, akik nem is titkoltan piacra viszik a politikai pártreferencia alapú célközönségek adatait. A titkos választójog tehát kiüresedett, mára csak szavakban létezik.


A “titkos” szavazási rendszer növeli a társadalmi felelőtlenséget, hiszen a vélemény eltitkolását emeli eszménnyé. Ennek köszönhetően fordulhat elő az is, hogy elfogadottá vált az álnéven való politikai véleménykifejtés, ami a virtuális térben az álnéven való kommentlincselést is mindennapossá tette. A nyílt szavazással megszűnnének a szavazatszámláló rendszer bizonytalanságai. Nem lennének szavazólapok, amiket meg kell számolni, hiszen mindenkinek a véleményét nyíltan vállalva kellene szóban szavaznia. Nem lennének többé érvénytelen szavazólapok, láncszavazások és egyéb választási anomáliák és bűncselekmények. Ide vágó adalék a legújabb Gallup-felmérés, mely szerint a magyarok közel fele nem bízik a választások tisztaságában. Ez is a titkos rendszer számlájára írható.


A HVIM álláspontja szerint a nyílt szavazással tiszta lapot teremtenénk a politika világában, átláthatóbbá tennénk a politikai mozgásokat és az embereket is felelősségre nevelnénk. A választókat ekkor valóban felnőttnek tekintené a rendszer és nem fordulhatna elő az, hogy meggondolatlanul, a döntésük következményeire való tekintet nélkül ikszelgessenek hol jobbra, hol balra, négy- vagy ötévente pártállásukat váltogatva. Továbbá az sem fordulhatna elő, hogy egy-egy megbukott politikus megkövezésénél álszent és hazug módon viselkedjenek és a titkosság mögé bújjanak el azok, akik az adott politikust hatalomba juttatták szavazatukkal.


Felmerül természetesen a kérdés, hogyan lehetne megoldani, hogy ne érjen hátrány senkit sem a politikai nézetei miatt a mindennapi életben. A HVIM határozott álláspontja, hogy csak az politizáljon, aki vállalja annak minden következményét. A liberalizmus világhódításával az általános választójog lett a bevett gyakorlat, azonban mi valljuk, hogy az emberek nem egyenlőek, és nem kell mindenkinek részt vennie a politika és közélet alakításában, csak azoknak, akik szilárd eszmeiséggel bírnak és ezáltal nem megfélemlíthetőek. A választás a közéletben való részvétel, a közélet fontossága pedig mindig meg kell, hogy előzze az egyéni, személyes érdekeket. Azonban a magyar nemzetet építő állampolgárok védelmében haladéktalanul fel kell venni a védendő kisebbségek sorába a “fehér, heteroszexuális, keresztény, hagyományhű” közösséget (pongyolán megfogalmazva “szélsőjobboldali”, primitíven “náci”), mint azt a kisebbséget, ami a legüldözöttebb nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon. Például multinacionális cégeknél bevett gyakorlat, hogy nem veszik fel, vagy kirúgják azokat az embereket, akikről kiderül, hogy “szélsőjobboldali”, vagy éppen vallásos.

z is megvizsgálandó kérdéskör, hogyha nem sikerül megoldani, hogy ne legyen diszkriminálható egyik csoport sem, akkor nemes egyszerűséggel hagyjuk a társadalmat és akár a gazdasági életet is organikusan, természetes módon szerveződni. Vajon megengedhetjük-e egy szórakozóhely tulajdonosának, hogy kiket enged be a helyére, vagy éppen egy vállalkozónak, hogy szabadon döntse el, hogy kiket akar alkalmazni? Megfordítva a kérdést: eldönthetem-e politikai alapon, hogy kikkel szeretnék együtt dolgozni, vagy éppen szórakozni? Jogom van-e az életemből kirekeszteni a nekem nem tetsző politikai nézetűeket, ahogy mondjuk a Facebook és egyéb liberálisok teszik azt velünk, “szélsőjobboldaliakkal”?! Egy olyan társadalomban, ahol lehet tudni a politikai hovatartozását az embereknek, ez is könnyebben megoldható lenne. A felhördülő megmondóemberektől kérdezzük, hogy ők vajon az átellenes politikai oldal médiafelületeinél is vállalnának-e munkát? Az élet minket igazol, a liberalizmus próbál csak életellenes törvényeket hozni és azokat betartatni, álszent társadalmakat létrehozva, amik a valóságtól elrugaszkodottá válnak.


A HVIM álláspontja szerint társadalmi vitára érdemes az egész választási rendszer alapjaiban való újragondolása, aminek első és legfontosabb eleme a liberális demokrácia felszámolása, de első lépésként a nyílt választási rendszer bevezetése lenne.


A HVIM támogatja, és a jelenlegi igazságtalan, nivellatív rendszerből való kimozdulás lépésének tekinti a Mi Hazánk azon politikai programját, hogy a választási jogot egyedüli pártként írás- és olvasás tudásához kötné. Ne legyen dogma a liberalizmusból fakadó egyenlő, titkos, általános választói jog! Felszólítjuk a többi pártot is, hogy fontolják meg, gondolják újra a választási rendszerhez való viszonyulásukat!


Hívunk mindenkit mi is Horthy Miklós kormányzóvá választásának 100. évfordulóján, március 1-jén tartandó budapesti fáklyás, fehér lovas felvonulásra, ami egyben a nemzeti ellenállás seregszemléje is lesz! Vállaljuk fel bátran együtt a Kormányzó politikai örökségét!


2020.02.26. Székesfehérvár

HVIM vezetőség

Comments


bottom of page