top of page

Elindult a magyar nemzetiek közösségi felülete, a Jobbklikk!

A sorozatos cenzúrát, jobboldaliak, nemzeti érzelműek üldözését, folyamatos letörlését megunva új közösségi felületet alapítottak, hogy szabadon tudjanak egymással kapcsolatot tartani és tartalmat megosztani a hazafiak. Azonban nem céljuk a Facebook-kiváltása, hiszen a tömegek még mindig ott érhetőek el, át nem szoktathatóak más felületre, de a saját kommunikációt ki lehet alakítani egyéni felületen, ami a Jobbklikk lett. Ez a felület meghívásos alapon működik már két hónapja, most viszont érvényes regisztrációs linket tettek közzé november 30-ig (utána marad a már regisztráltak általi meghívásos rendszer).

Tapasztalva az egyre durvuló és általános cenzúrát úgy döntöttünk, hogy saját közösségi felületet hozunk létre. A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, Toroczkai László, Tyirityán Zsolt és a Betyársereg, a Kuruc.info neve több éve már, hogy tiltás alatt van, de a Szent Korona Rádió oldalait is folyamatosan törlik, ahogy gyakorlatilag minden nemzeti tartalmat. Szintén nem célszerű – még polkorrekt módon sem -, az LMBTQP-lobbival szemben kritikát megfogalmazni, mert ezért is a megfellebbezhetetlen tiltás és törlés jár. Sőt, gyermekkarácsonyt és gyerektáboros tartalmakat is töröl a Facebook, csak mert a HVIM szervezi. Minap már a Mi Hazánk központi oldala esett cenzúra alá, ami jól mutatja a liberális világ diktatúráját és azt, hogy valójában a legüldözöttebb kisebbség a nemzeti érzelmű magyarság. Minket illetne meg törvényi védelem, nem azokat, akiket szinte minden NGO és számos állam nagykövetsége, kormánya támogat. A Facebook és a Youtube végez igazi “könyvégetést”, a liberális világ üldözi a gondolatokat – nyilatkozta Barcsa-Turner Gábor, a HVIM társelnöke, a Jobbklikk egyik alapítója, aki szintén tiltás alatt van a Facebookon a mozgalmi tartalmak miatt, új fiókot sem tud regisztrálni, mert azonnal kitiltják.


Barcsa-Turner elárulta, hogy vármegyés webfejlesztők hozták létre a közösségi felületet, ám “szervezetfüggetlennek” álmodták meg, bárki használhatja, aki jobboldali, nemzeti érzelmű elkötelezettségű. Arra kérnek viszont mindenkit, hogy csak minőségi tartalmakat osszon meg, és itt is be kell tartani a hatályos törvényeket, ám a cenzúra fordítva működik: itt a baloldali, liberális, deviáns viselkedését és ideológiákat népszerűsítő tartalmakat fogják törölni.
A felületet létrehozók kérik, hogy mindenki mutasson aktivitást, aki regisztrált: A Facebook nem azért lett a legnagyobb közösségi média, mert olyan jó lenne, hanem mert mindenki azt használja. Ha autonóm módon átszoktatjuk magunkat egy másik felületre, akkor tudunk csak szembeszállni hegemóniájával. A Jobbklikk eredményességéhez (vagy bármilyen más alternatív felülethez) pedig az kell, hogy kezdjünk el tartalmat megosztani rajta, kezdjünk el ott kommunikálni! Ha csak beregisztrál mindenki és vár, akkor nem fog működni…


Egyelőre sajnos, biztonsági okokból külföldről nem lehet regisztrálni a fenti linken. A fejlesztők arra kérik a külföldről regisztrálókat, hogy írjanak a jobbklikk@jobbklikk.com e-mail címre, ahol külön hozzáférést kapnak.


A Jobbklikk közösségi alapelvei:


Bevezetés


A működő közösségi oldalak liberális, posztmodernista diktatúrája megszülte az igényt egy olyan közösségi tér létrehozására, melyben a hagyományos értékrend bárki részéről büntetlenül megnyilvánulhat. Bár oldalunk a felforgatás erőivel szemben határozza meg magát, azokat nem tekintjük igazodási pontnak. A Jobbklikk.com a Facebook antitézise kíván lenni, de nem egyfajta öncélú lázadás értelmében. Sajnos nem realitás a Facebook kiváltása, inkább egyfajta szellemi hátország szerepét akarjuk betölteni.

A folyamat, mely az oldal megalapításához vezetett, nagyon hasonló ahhoz, ami a hagyományos értékek körvonalazásához nyitott utat. A progressziónak gúnyolt felforgatás erői lázadásuk részeként néhány száz évvel ezelőtt létrehozták a baloldali ideológiákat. Ez a normalitás képviselőiben megszülte az igényt a hagyományos világnézet ideológiai szintű körvonalazására. A helyzetünk most is reaktív, mivel a felforgatás erői a virtuális tér kihasználásában is élen járnak, de nem hagyhatjuk, hogy helyzetük kizárólagos maradjon!

Ahogy minden csoportosulásban, így a Jobbklikk virtuális közösségében is szükség van az emberek közötti kapcsolatrendszerek valamilyen szintű keretek közé szorítására. Oldalunkon ezeket a kereteket a hagyomány és a normalitás határozza meg. Természetesen figyelembe vesszük szabályaink kialakításánál Magyarország hatályos törvényeit is, viszont nem engedjük, hogy az emberijogizmus 20. században keletkezett szektájának kifordult eszméi beszűrődjenek oldalunk tűzfalai mögé!

Célunk, hogy a normalitás irányába elkötelezett emberek bátran, retorziók nélkül vállalhassák véleményüket a nyilvánosság előtt is, amelytől már középtávon társadalmi szintű változásokat várunk. Legyen az egyén bármilyen szinten is autonóm, a társadalmi nyomásként rá nehezedő, öncenzúrára késztető véleményterror a világ dolgaihoz való tényleges hozzáállásunkat is befolyásolja. A liberális véleménydiktatúra kiiktatása a virtuális kommunikációnkban nagyfokú mentális javulás reményével kecsegtet a jövőre nézvést.

Közösségünk tagjává csak komoly szűrés után válhattál, így alapvetésként tételezzük, hogy mindenki azzal a névvel csatlakozott a Jobbklikkhez, amelyen a hétköznapi életben is ismert. A tagokat arra kérjük, ne tegyenek közzé magukról hamis állításokat, ne létesítsenek hamis fiókokat!

Keményen dolgozunk a levélszemét terjedésének korlátozásán, nem engedélyezzük a megtévesztést szolgáló, a felhasználók félrevezetésével a megtekintők számát növelni kívánó tartalmak közzétételét.

1. Bűncselekmények 

Oldalunkon tilos a BTK passzusaiba ütköző cselekmények népszerűsítése! Az offline károkozás és utánzás megelőzése és visszaszorítása érdekében tiltjuk az emberek, vállalkozások, tulajdon vagy állatok ellen irányuló, bizonyos bűncselekménynek minősülő vagy ártalmas tevékenységek elősegítését, szervezését, népszerűsítését. A káros vagy csaló tevékenység megelőzésére vagy megszakítására irányuló tevékenység részeként eltávolítjuk azokat a tartalmakat, amelyek tisztességtelen előnyszerzés, vagy pénztől, tulajdontól vagy törvényes jogtól való megfosztás céljából szándékosan kívánják becsapni az embereket.

2. Erőszak, öngyilkosság, önsértés

Oldalunkon korlátozások alá esik az erőszakos cselekményeket ábrázoló médiatartalmak népszerűsítése. Eltávolítjuk az öngyilkosságot vagy önsértést népszerűsítő tartalmakat, beleértve bizonyos erőszakos képeket és olyan valós idejű ábrázolásokat, amely másokat is hasonló cselekmény elkövetésére ösztönözhet. Az önsértést úgy határozzuk meg, mint szándékos és közvetlen testi sérülés okozását, ideértve az öncsonkítást és az étkezési zavarokat.

3. Tiltott szerek

Oldalunkon tilos az európai kultúrkörben hagyományosan kábítószernek minősülő pszichoaktív szerek fogyasztásának népszerűsítése (pl. heroin, morfium, LSD, kannabisz, meszkalin, Ecstasy, kokain, Speed, herbálfű, egyéb természetes és szintetikus eredetű drogok)! A kulturális beágyazottság okán a tiltás alól kivételt képeznek, de korlátozások alá esnek az alkoholtermékek, a koffein és nikotin tartalmú termékek.

4. Manipulált médiatartalmak, álhírek

A médiatartalom, például kép, hang- vagy videófelvétel többféle módon is módosítható. Sok esetben ezek a változtatások jóindulatúak, például szűrő effektus alkalmazása egy fényképen. Más esetben a változtatás nem ennyire egyértelmű, és félrevezető lehet, különösen a videós tartalmaknál. Célunk, hogy eltávolítsuk az ilyen jellegű manipulált tartalmakat. Komolyan vesszük a feladatot, hogy megakadályozzuk az álhírek terjedését.

5. Szexualitás A sötét kor egyik jellegzetessége a szexualitás túlfűtöttsége és túláradása. Oldalunkon a pornográfia minden válfaja tiltott. A puritán prüdériát viszont nem tatjuk célravezetőnek, így a férfi és női test ízléses, művészi jellegű festészeti, plasztikus és fényképes megjelenítése nem esik tilalom alá. Korlátozzuk a nyíltan szexuális nyelvezetet, amely szexuális felhíváshoz vezethet. Nem engedjük a gyermekeket, vagy felnőtteket szexuálisan kizsákmányoló vagy veszélyeztető tartalmakat. A manapság LMBTQP néven összefoglalt szexuális devianciák terjesztése és népszerűsítése szigorúan tilos oldalunkon!

6. Felforgató szervezetek 

Oldalunkon tiltás alá esik a tradicionális szempontból felforgatónak minősülő ideológiák, szervezetek népszerűsítése.

A korlátozások alá eső ideológiák: 

– egalitárius ideológiák (pl. demokrácia) – baloldali ideológiák (pl. marxizmus, leninizmus, bolsevizmus, szocializmus, szociáldemokrácia, maoizmus, anarchizmus, anarchoszindikalizmus, stb.) – liberalizmus – politikai cionizmus – különféle hibrid ideológiák (modernizmus, posztmodernizmus, feminizmus, LMBTQP, BLM, stb.)

Korlátozások alá eső szervezetek:

– Antifa – különféle baloldali és liberális gyökerű pártok, szervezetek – a szexuális deviációk elfogadtatásáért küzdő szervezetek – a nyílt társadalom megvalósításáért küzdő szervezetek (pl. Soros hálózata) – szervezett bűnözésben érintett szervezetek (drogkereskedelem, emberkereskedelem, stb.)

7. Vallások


A tradicionális vallások népszerűsítése, a róluk szóló tartalmak a legteljesebb mértékben támogatást élveznek oldalunkon, viszont nem tűrjük a felforgató ál- és ellenvallások népszerűsítését. A korlátozások alá eső szekták, vallási jellegű szervezetek, ideológiák:

– neoprotestáns szekták (pl. Hit Gyülekezete) – resztoránista szekták (pl. Jehova tanúi, mormonok) – technokrata ellenvallások (pl. szcientológia) – a tradicionális távol-keleti vallások eltorzításán alapuló álvallások (pl. Krisna-tudatú közösség) – az Iszlám modern kiforgatásán alapuló szekták (pl. szalafizmus, vahhábizmus) – szinkretista vallások és tendenciák – felszabadítási teológia

8. Szellemi tulajdon

Komolyan vesszük a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat! Az összes tartalomnak és információnak, amelyeket közzétettél a Jobbklikken, te vagy a tulajdonosa, és az adatvédelmi, illetve alkalmazásbeállítások segítségével szabályozhatod azok megosztását. A megosztás előtt azonban ellenőrizd, hogy van-e jogod a tartalom megosztására? Arra kérünk, hogy tartsd tiszteletben mások szerzői jogait, védjegyeit és egyéb törvényes jogait!

9. Adatvédelem

Az adatvédelem és a személyes adatok biztonsága alapvető fontosságú érték a Jobbklikk számára. Keményen dolgozunk azért, hogy megőrizzük fiókod biztonságát, megóvjuk személyes adataidat, és ezen keresztül téged is megvédjünk a potenciális fizikai és pénzügyi károkkal szemben. Ne tegyél közzé személyes vagy bizalmas információt másokról anélkül, hogy ehhez előre hozzájárulásukat kérted volna. Az olyan képi anyagok jelentésére is lehetőséget biztosítunk, amelyekről az érintettek úgy érzik, hogy sértik személyiségi jogaikat.

A felhasználó erre vonatkozó igénye esetén eltávolítjuk fiókját a közösségi oldalunk felületéről!

Comments


bottom of page