top of page

Akció és törekvés – A vármegyés jellem és szellemi műhely

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom ifjúságnevelése nemcsak azért egyedülálló, mert rajtunk kívül senki sem foglalkozik a fiatalság ilyen szintű nevelésével, hanem azért is, mert egyszerre nyújtunk ideológiai, világnézeti és létszemléleti képzést. Képes beszámoló a legutóbbi képzési hétvégéről. De mitől is egyedülálló ez a képzés?

“A vármegyés harcunk, aktivitásunk, a közéleti kérdésekkel való foglalkozásunk nem választható el a létszemléletünktől, sőt, ezek egymás szerves kiegészítései. Ezzel teljesen egyedülállóak vagyunk, mert ugyan vannak szellemi körök, akiktől mi is tanulunk és akik a metafizikai tradicionalitás kifejtésében élen járnak, de ők a közéleti akcionalitással nem foglalkoznak olyan szorosan, mint mi, illetve vannak olyanok is, akik mindenféle komoly eszmeiség és képzés nélkül viszont csak a közélettel foglalkoznak. Véleményünk szerint az elfogadható út, ha valaki csak a szemlélődést és a tanok átadását választja, ám társadalompolitikai harcokban nem vesz részt, azonban fordítva ez csak eltévelyedést hoz magával. Aki csak a gyakorlati kérdésekre koncentrál, az olyan, mintha térkép és iránytű nélkül akarna hajózni” – válaszolta meg Barcsa-Turner Gábor, hogy miért is kell komolyabban vett eszmeiséggel foglalkozni.

“Számunkra a lovagi út azt jelenti, hogy a benső eredményeket, amiket önmagunkban elértünk, egy külső akcionalitásban juttatjuk érvényre azáltal, hogy a közéletben az igazságot képviseljük a tradicionalitás társadalompolitikai vetületén, a valós jobboldaliságon keresztül. Ebből következik, hogy az egyén saját magában elért eredményei, az önnemesítés számít igazán, a külső harcot viszont mint próbatételt éljük meg. Ezért fontosabb az eszmei tisztaság, mint a gyakorlati eredmények” – összegezte Barcsa-Turner Gábor a vármegyés ifjúsági táborosoknak és próbaidősöknek, jelentkezőknek átadott fő tanítást. A mozgalmi vezető azt is kifejtette, hogy a vármegyés út egyértelműen egy harcos út, ahol vállalni kell közéleti, külső harcot is.


A vármegyés jelentkezők és próbaidősök képzése teljesen tervszerűen és különböző szinteken jelenik meg, akár külső, nem vármegyés szellemi tekintélyek bevonásával, de már az első szinten kötelező néhány alapmű elolvasása, hiszen a Vármegye csak a legjobbak előtt áll nyitva.


“Az archaikus emberi minőség helyreállítása a fő cél. A vármegyés jellem mibenlétét jártuk körbe interaktív módszerekkel ezen a hétvégén, szempontok felvetésével és a fiatalság minél intenzívebb bevonásával” – mondta el Kónyi-Kiss Botond (HVIM alelnök), aki szerint az idealizmus, az ideák körében való öntételezés elengedhetetlen. Kónyi-Kiss előadásában a hit, hűség, bátorság, a mozgalom jelszavai köré építette fel előadását, ami során kijelölésre került azon embertípus, ami a modern világgal szemben helyezkedik el, és lázad a szellemi elsötétedéssel szemben.

Kónyi-Kiss Botond (b) 


Sor került gyakorlati foglalkozásokra is: a fiataloknak különböző témákban kellett egymás között vitát lefolytatniuk, de televíziós szereplésre is felkészítést kaptak a fiatalok, ahol a „riporter” agresszíven támadott és kérdéseit balliberális szempontok alapján tette fel, szándékosan összezavarva és alaposan megizzasztva a „vendégét”.


Mivel nem cél a szobafilozófusok és sznobok kinevelése, ezért a tényleges, fizikai harci formák gyakorlását is beiktattuk, ami a testi tespedtséget is elűzte. A péntektől vasárnap délutánig tartó hétvégén tradicionális fegyverek kerültek elő az elméleti foglalkozásokat felváltva: Kard és pajzs, íj és vessző, valamint karikás ostor használata volt a feladat. A képzést teljesen a szabadban töltötték a fiatalok, lányok és fiúk vegyesen, akik a körülményektől való függetlenedést azáltal is gyakorolták, hogy senki sem aludt fűtött, kényelmes házban és ágyakban, hanem mindenki a nomádabb életmódba kóstolhatott bele.

“A szellemi törekvés rosszul elgondolva csak szenvedés és boldogtalanság, azonban itt nagyon jó hangulat uralkodott végig. Sokat nevettünk és gondolkoztunk együtt a tábortűznél. Én magam a test táplálékairól gondoskodtam” – Fejtette ki Laci bácsi, aki már igazi veteránként a főzésért és logisztikáért felelve kiváló ételekkel látta el a fiatalságot.bottom of page