top of page

A HVIM éjszínű zászlaja ismét a magasba emelkedett Kézdivásárhelyen


Az erdélyi vármegyések tegnap Kézdivásárhelyen emlékeztek meg az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcról.

A vármegyés zászlóink után vonultunk fel egy óriási magyar zászlóval, amelyet mozgalmunk nevének kezdőbetűi díszítenek.A város főterén összegyűlt tömeg tapsa közepette vonultunk végig a Gábor Áron szobor körül. Meggyőződhettünk arról, hogy Kézdivásárhely lakóssága nem felejtette el a vármegyéseket és tisztelik Mozgalmunkat. A hirtelen lezúduló jégeső közepette is tartottuk helyünket, végig sorfalat állva a színpad mellett.Himnuszaink és koszorúink elhelyezése után néhányan Barótra indultunk, részt venni az ottani megemlékezésen is. Útközben megálltunk a Nyergestetőn is, ahol ugyancsak felemelő ünnepség zajlott. Baróton három helyen helyeztünk el koszorút a hős forradalmárok emlékére.


bottom of page