top of page

A Vármegye harcosai Szent László napján


A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom nagy örömmel kíséri figyelemmel, hogy idén – Szent László király megkoronázásának 940., valamint szentté avatásának 825. évfordulóján – számos egyházi, állami és civil szervezet csatlakozott a meghirdetett 2017-es Szent László emlékévhez.

Mozgalmunk számára kitüntetett jelentőséggel bír Árpád-házi Szent László kultusza, ezért mi, a XXI. századba született harcosok minden év június 27-én feldíszített lélekkel várjuk, hogy a lovagkirály elé járulhassunk, és a szigorú, de kegyes uralkodó mindent átható pillantásának kereszttüzében önvizsgálatot tartsunk a tökéletesedés útján, és a szeretett példakép felemelő jelenlétéből nem evilági erővel töltekezhessünk.

Hiszen jelen van ő! A tiszta szívű magyar vitézeket mindenkor oltalmazza ő. Ha nagy vész közeleg, megjelenik a csatában nekünk is, a Boldogságos Szűz angyalsereggel jár feje fölött. Ha szomjazunk, vizet fakaszt nekünk is. Ha ernyednek tagjaink, a gyógyító király megtáltosítja tört testünket nekünk is. Íme, a szentek kultuszának egyik nagy titka: túllátni az idő és tér korlátain, és ráébredni, hogy a mennyek seregei valóságosan jelen vannak, és csak rajtunk múlik, képesek vagyunk-e közel engedni őket magunkhoz, és vágyunk-e eléggé csatlakozni hozzájuk?

Szent László, a magyar harcosok mindenkori védőszentje a múlt, a jelen és az eljövendő korok minden hű fiát maga köré gyűjti, és csatabárdja elől egyetlenegy nemzetpusztító áruló és megalkuvó sem fog elmenekülni végül. A harcos szív számára a gyermeki alázat és a kérlelhetetlen szolgálat az egyetlen út, ami által elnyerheti üdvét. Ha ezt belátja, úgy eme szent sereg közbenjárását mindenképp segítségül kapja. Micsoda oltalom! Aki már átélte a bajtársak biztató szavának erejét, elgondolhatja ennek nagyszerűségét.

Szent László, aki számunkra az Istennek tetsző tevékeny és önzetlen élet, a férfi- és az állameszmény, az erő és a bölcsesség, a szigor és a hatalmas szív, a szeretet és az igazságosság egységének megtestesítője, az evilági és nem evilági korona viselője. Kérjük közbenjárását, hogy a jó, és csakis a jó harcot bátran megharcolhassuk, a pályát hűségesen befuthassuk, hitünket pedig mindvégig megtarthassuk, és ezáltal az igazság győzelmi koszorúját mi is elnyerhessük.

Ámen.

A HVIM egészének megemlékezéséről szóló videó:


A Pest Megyei HVIM külön videösszeállítással jelentkezik a lovagkirály napján:


A megemlékezéseinkről, főhajtásainkról készült képek:
bottom of page