top of page

Közlemény: A pártokrata bíróságoktól ments meg Uram minket!


A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom megdöbbenéssel értesült a “Hunnia-per” 17 vádlottjának, több mint 125 évnyi letöltendő szabadságvesztéséről szóló ítéletéről. Mozgalmunk álláspontja, hogy a vádat eleve egy átpolitizált ügyészség alkotta meg felsőbb megrendelésre, és egy teljes mértékben dróton rángatott bíróság mondta ki az ítéletet. Megtehették ezt annak ellenére, hogy a tárgyi bizonyítékok hiányoznak az ilyen súlyos vádak alátámasztására, az eljárás is hemzseg a szabálytalanságoktól és a “terhelő” vallomások is zsarolásra, nyomásra születtek meg.

Megdöbbentő eleve az, hogy a magyarellenes MSZ(M)P-kormány bukása után, a Fidesz fenntartotta az ügyet, de az még inkább elfogadhatatlan, hogy ugyanazt az irányt követték és ugyanaz az ítélet született meg, mintha MSZP-kormány lenne. Ebből is látszik, hogy a Fidesz-MSZP eszmeiségében, hozzáállásban nagymértékben ugyanazt képviseli, vagyis az úgynevezett rendszerváltás utáni, már számtalanszor megbukott berendezkedést óvja és védelmezi minden áron.

Azokat üldözik, akik kétségbe vonják a politikai játszóterüknek a legitimitását, és az igazság oldalán küzdenek. Ehhez használják fel eszközül az ügyészséget és a bíróságot, illetőleg a többi hatóságot is, ahogy a médiába is a saját pártkatonáikat ültették. A terrort ezek a bukott pártok képviselik a valódi, eredeti Magyarországgal szemben, a lakosság teljes agymosásával és elhülyítésével, a tisztánlátó hazafiak elnyomásával és üldözésével.

A magyarországi bíróságok kezet foghatnak román kollégáikkal, akik szintén hasonló módon, nulla bizonyíték alapján tartották fogva, de még mindig házi őrizetben székely vármegyés bajtársainkat, szintén terrorizmussal vádolva. Mindkét ország bíróságának motivációja azonos: a hazafias magyar öntudat megtörése.

A HVIM támogatásáról biztosítja a “Hunnia-per” összes vádlottját és családtagjaikat, ahogyan az erdélyi sorstársaikat is. Mozgalmunk kitartásra szólítja fel az egész hazafias tábort ebben a vészterhes időszakban. Követeljük, hogy az ügyészség, bíróság és az összes hatóság a magyar nemzet érdekeit tartsa a szeme előtt, ne pedig pártutasítások alapján hozza meg döntéseit! Követeljük, hogy az igazságszolgáltatás ne legyen független az államtól, de legyen független a szemfényvesztő pártok befolyásától!

– Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom –


bottom of page