GONDOLATOK

Academia vitae - Lokodi Ferenc Attila (HVIM alelnök, Nagyvárad)


A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom a magyar nemzeti ellenállás határok és pártok fölött működő akadémiája, amely megedzi a jellemet, akaratot, tettrekészséget, vállalkozó kedvet, önzetlenséget, megtanít önvédelemre, állhatatos helytállásra, a nemzeti összefogás alapvető fontosságára, korunk válságában oly ritka értékelvű gondolkodásra,
történelmi jogaink tiszteletére és annak betartatására, szakrális történelmi értékeink, nemzetünk évezredes hitvilágának összefüggő, örök kontinuumként való felfogására.

A vármegyések testvérisége sorsukért, nemzeti közösségükért felelősséget vállaló hazafiakból és honleányokból áll, akiknek a világszemlélete sokba különbözik az evilági, profán életszemlélettől. A szűklátókörűség helyett egy átfogó, történelmi szemléletet és lélekben megerősödött öntudatot, ezzel
együtt a Szent Korona Tanba, valamint őseink hitébe gyökerező, magasabb szellemi és lelki szintet igyekszünk kifejleszteni.
Egy ilyen rendszerezett, erős eszmerendszerből és lelkiségből fakadhat jövendő életerős nemzedékek forrása.

2020 Minden jog fenntartva. HATVANNÉGY VÁRMEGYE IFJÚSÁGI MOZGALOM (HVIM)  HIT - HŰSÉG - BÁTORSÁG