top of page
GONDOLATOK

Academia vitae - Lokodi Ferenc Attila (HVIM alelnök, Nagyvárad)


A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom a magyar nemzeti ellenállás határok és pártok fölött működő akadémiája, amely megedzi a jellemet, akaratot, tettrekészséget, vállalkozó kedvet, önzetlenséget, megtanít önvédelemre, állhatatos helytállásra, a nemzeti összefogás alapvető fontosságára, korunk válságában oly ritka értékelvű gondolkodásra,
történelmi jogaink tiszteletére és annak betartatására, szakrális történelmi értékeink, nemzetünk évezredes hitvilágának összefüggő, örök kontinuumként való felfogására.

A vármegyések testvérisége sorsukért, nemzeti közösségükért felelősséget vállaló hazafiakból és honleányokból áll, akiknek a világszemlélete sokba különbözik az evilági, profán életszemlélettől. A szűklátókörűség helyett egy átfogó, történelmi szemléletet és lélekben megerősödött öntudatot, ezzel
együtt a Szent Korona Tanba, valamint őseink hitébe gyökerező, magasabb szellemi és lelki szintet igyekszünk kifejleszteni.
Egy ilyen rendszerezett, erős eszmerendszerből és lelkiségből fakadhat jövendő életerős nemzedékek forrása.

bottom of page