top of page
GONDOLATOK

A szolgálatról - Turner Gábor László (HVIM alelnök, Budapest)


Harcunkat az egyik legnemesebb szolgálatnak érzem. A Szent Korona alattvalóiként, a múltunk felvállalva, az őseinkkel való folytonosság jegyében építjük Mozgalmunkat, ami a legrégebbi a nemzeti oldalon, és ami egyetlen mozgalomként nem ismeri a jelenlegi trianoni határokat, sőt, a jelenlegi köztársasági, illegitim közjogi berendezkedést sem.

Bajtársai vagyunk egymásnak, akik bármikor számíthatnak a másikra. Olyan ez, mint a lövészárokban harcoló katonák kapcsolata: vérrel, szenvedéssel, örömmel megszentelt testvéri kapcsolat.

Isten kegyelméből szolgálunk, és megtiszteltetésnek érzem, hogy ezen kötelékhez tartozhatom. Nálunk a pozíciók nem ármánykodással nyerhetőek el, hanem kitartó, szívós munkával annak, aki alkalmas rá, bejárva a ranglétrát. Ez is megkülönböztet minket a többi mozgalomtól.

Kérek mindenkit (függetlenül attól, hogy vármegyés vagy más szervezet tagja), hogy alázattal viseltessen az általa reá bízott történelmi feladat végrehajtása iránt. Nagy keresztet kaptunk, de nem hiába! Törekedjünk arra, hogy az utókor büszkén mondja ki neveinket, mikor mi már csak odafentről figyeljük az újra egyesített Kárpát-hazát!

bottom of page