Petíció a trianoni gúnyhatárokon túl rekedt magyarokért

  Szijjártó Péter Miniszter Úr részére

  Külgazdasági és Külügyminisztérium

  Bem rakpart 47.

  1027 Budapest


  Tárgy: Petíció a trianoni gúnyhatárokon túl rekedt magyarokért


  Tisztelt Szijjártó Péter Miniszter Úr!


  A Kárpát-medence valamennyi elcsatolt területén jelen lévő és dolgozó Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, mely szervezet nevében is hordozza a trianoni határokon túl rekedt magyarok érdekképviseletének ügyét, az alábbi követeléseit terjeszti a Külgazdasági és Külügyminisztérium

  felé.


  1./ Követeljük, hogy a magyar kormány érje el a román államfőnél a koncepciós eljárás során bebörtönzött Beke István és Szőcs Zoltán bajtársaink kegyelemben való részesítését.


  2./ Követeljük, hogy az úz-völgyi magyar katonatemető eredeti állapot szerinti helyreállításához ragaszkodjon a magyar kormány a kompromisszumos megoldások helyett.


  3./ Követeljük, a Külgazdasági és Külügyminisztérium által bekéretett budapesti román nagykövetet annak botrányos és elfogadhatatlan távolmaradása miatt azonnali hatállyal tiltsa ki Magyarországról a magyar kormány.


  4./ Követeljük, hogy Magyarország nemzetközi szinten vizsgáltassa ki Románia állami szintű

  részvételét és érintettségét az utóbbi évtizedek legsúlyosabb etnikai incidensének, a 2019. június 6-án történt kegyeletsértő, agresszív temetőgyalázásnak megszervezésében és lebonyolításában.


  5./ Követeljük, hogy kerüljön kitiltásra Magyarország területéről a magyarellenes Dan Tanasă, a sorozatos, a magyar nyelv jogszerű használatát sértő, magyar szimbólumok és feliratok ellen indított perek és gyűlöletkeltő akciók miatt hírhedtté vált soviniszta blogger.


  6./ Követeljük, hogy Magyarország mondja fel Romániával a kétoldalú hadisír-egyezményt, tekintettel arra, hogy ez csak a magyar felet köti, a másik fél nem tartja be. Követeljük, hogy Magyarország mondjon le minden román-magyar közös hadgyakorlatot és minden közös védelmi együttműködésből lépjen ki, akár a NATO-vállalásokkal szembemenve, mintegy felhívva a nemzetközi közvélemény figyelmét Románia magyarellenes, soviniszta politikájára.


  7./ Követeljük, hogy a Magyar Kormány a magyarellenes akciókban érintett trianoni utódállamok, Románia, Szlovákia, Ukrajna és Szerbia részéről kérje be a szomszédos államok területéről kitiltott magyar állampolgárok listáját, továbbá követeljük, hogy ezen listát Magyarország hozza nyilvánosságra. Magyarország követelje a szomszédos államokból történt, jelenleg is hatályos kitiltások felülvizsgálatát!


  8./ Követeljük, hogy Magyarország Kormánya szavatolja a trianoni utódállamok által veszélyeztetett és fenyegetett magyar nyelvű oktatást.


  9./ Követeljük, hogy Magyarország függesszen fel minden együttműködést a V4-en belül Szlovákiával mindaddig, amíg az állami szintű sovinizmusnak véget nem vetnek, és hatályon kívül nem helyezik a törvényt, mely megvonja a szlovák állampolgárságot mindazoktól, akik felveszik a magyar állampolgárságot is.


  10./ Követeljük, hogy a magyar kormány gyakoroljon nyomást Szlovákiára annak érdekében, hogy végleg számolja fel a Beneš-dekrétumok nemzetközi jogba ütköző örökségét, illetve kárpótolja az anyaföldjükről elüldözött felvidéki magyarokat.


  11./ Követeljük a kárpátaljai magyar állampolgárok kényszersorozása elleni minél erőteljesebb tiltakozást! Magyarország tegyen meg mindent Ukrajna európai uniós és NATO-integrációjának minden lehetséges fórumon való akadályozásáért!


  12./ Követeljük, hogy a Trianoni Békediktátum 100. évfordulójának alkalmából legyen kormányprogram az erdélyi-székelyföldi, a felvidéki, a kárpátaljai és a délvidéki magyarság területi autonómiájának kiharcolása. Ehhez Magyarország adjon meg minden politikai, nemzetközi diplomáciai, jogi, anyagi és erkölcsi támogatást!  Bízunk benne, hogy az 1945-ös szovjet megszállás óta először lesz Magyarországnak egy valóban erős, független, a magyarság érdekeit a Kárpát-medencében képviselni tudó és akaró külpolitikája. Mi elszántak vagyunk az összmagyarság érdekeinek képviseletére!


  Kelt: Budapest, 2019. június 27.


  A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom nevében:

  Barcsa-Turner Gábor, társelnök

  Kónyi-Kiss Botond, társelnök alelnök

  2020 Minden jog fenntartva. HATVANNÉGY VÁRMEGYE IFJÚSÁGI MOZGALOM (HVIM)  HIT - HŰSÉG - BÁTORSÁG