top of page

Nyilatkozat a csallóközi dán sertéstelepek ügyében

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom megalakulása óta elkötelezett híve szülőföldünk védelmének. Számunkra ez a hely több puszta élettérnél, őseinktől kapott, vérrel szerzett örökség. Ezt az örökséget igyekszünk gyarapítani, de legalábbis megőrizni az utánunk következő generációk számára.

Ezen okokból kifolyólag mozgalmunk teljes mértékben elítéli, hogy hatalmas dán sertéstelepekkel veszélyeztessék Csallóköz jövőjét. Tiltakozunk azon gyakorlat ellen, miszerint nyugat-európai vállalatok Közép-Európába telepítik nagy környezeti terheléssel járó telepeiket, ezzel exportálva más országokba azok károsanyag-kibocsátását. A Nagykeszi község mellett létesített és Gúta mellé tervezett automatizált telepek jelentős munkahelyteremtő erővel nem bírnak, hiszen több tízezer hízó ellátásához alig egy tucat kiszolgáló személyzet szükséges.

A vízöblítéses technológiához nagy mennyiségű víz kivétele szükséges, mely később hígtrágya formájában jut ki az istállókból. Ilyen mennyiségű hígtrágya termőföldbe juttatása nagy problémát okoz, hiszen a kijuttatásra alkalmas időszak korlátozott. A kijuttatásra alkalmatlan időszakban (pl. télen) a keletkező hígtrágyát nagyméretű tárolókban kell tárolni, melyek mechanikai sérülés esetén pontszerű szennyezésként működnek. Az ilyenkor környezetbe jutó hígtrágya egyaránt veszélyezteti a felszíni- és ivóvíz-készleteket. A felszíni vizeinkbe jutó hígtrágya nitrogénfeldúsulást okoz, mely eutrofizációhoz vezet, ezzel veszélyeztetve Csallóköz vízi élővilágát. A talajba jutó hígtrágya mélyebb rétegekbe mosódva nitrát-tartalma és bakteriális összetétele révén egyaránt veszélyezteti ivóvízkincsünket.

A fent említett okokból kifolyólag felszólítjuk a Dan-Slovakia Agrar vállalatot, hogy hagyjon fel környezetterhelő sertéstelepeinek Csallóközbe telepítésével! Állítsa le a Gúta mellé tervezett telepének kialakítását és a már felépített telepein csökkentse az állatállományt egy fenntartható, alacsonyabb méretre!

Figyelmeztetjük őket, hogy Csallóköz népe nem tűri, ha az életükre törnek és termőföldjüket, ivóvizüket veszélyeztetik. Csallóköz a szülőföldünk, nem pedig pénzéhes nyugati befektetők pöcegödre!


Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom – Felvidék

bottom of page