top of page

Az Úr védelmezi azokat, akik az igazságért szállnak harcbaSzívbemarkoló levelet juttatott ki Szőcs Zoltán, erdélyi HVIM vezető a börtönből, aki immáron több mint 110 napja van a románok fogságában terrorizmussal vádolva. Nem látni a koncepciós eljárás végét, azt, hogy mikor engedik ki őket. Azonban nem ő szorul biztatásra, hanem még ő biztatja kitartásra a kint lévőket! Igazi székelységgel megfogalmazott levele alább, amit ajánlunk mindenkinek, különösképpen a hitetlenkedőknek. Ha ilyen hittel bírna minden székely, akkor Erdély már régen független volna...


Bajtársak!

Nehéz napokon, hónapokon megyünk keresztül mindnyájan, de egy percig sem szabad elveszíteni a reményt és a hitünket.

Amiről önként lemondunk, az örökre elveszett. Csak az vész el, aki gyenge, akinek gyökere nincsen, aki nem méltó arra, hogy éljen.

Büszke vagyok a menyasszonyomra és a családomra, hogy nem törtek meg, hogy bírni tudjuk a szenvedést, és általa megerősödtünk hitben, szeretetben, összetartásban! Ez hatalmas erőt adott nekem és megerősítette a hitemet, hogy igenis jó úton járunk, melyet Isten kijelölt számunkra. Az Úr azokkal van, akik bíznak Őbenne, akik a jót és igazat cselekszik, akik nemzetünk jövőjét Istenhez kötözve a homlokukon hordják.

110 napja vagyok román fogságban, nem olyan könnyű itt az élet, de midennap eltelik egy nap itt is. Egy 15 m2-es szobában vagyok jelenleg két bulgárral és egy cigánnyal, de voltunk már 6-7 személy is hetekig. A WC egyben tusoló is, az is benne van a 15 m2-ben. Idáig megfordult a szobába 60-65 személy, akik 90%-a már volt minimum egyszer börtönben, nagyrészük lopás, pénzmosás, drogozás, de már volt kettő gyilkosságért is. Mint minden esetben, a székely, ha kell megmutatja erejét és kivívja a tiszteletet. El kellett fogadjam, hogy minden jogomat elvették, a szabadságomat is. Itt mindenre várni kell, éjjel – nappal a szobában vagyunk, csupán egy héten háromszor nem mikor telefonálhatunk a családunknak, és közben kimegyünk egy 4×3–as lyukba, 4 m magas betonfal vesz körül, azt nevezik levegőnek. Én elneveztem “Cutie cu şobolani”-nak (csótány lyuk – a szerk.), már a rendőrök is kacagják.

Napomnak 90%-át olvasással töltöm, napi egyszer eszek, közbe nyomom a fekvőtámaszokat. Minden este Márton Áron Püspökünkkel imádkozom a jó Istenhez, hogy segítse meg családunkat, segítse meg széjjelszakadt nemzetünket, és hogy szenvedéseink nagypéntekére jöjjön el a Húsvétvasárnap!

Isti bajtársunk is itt van tőlem 10 méterre, de nem láthatom, meg van tiltva, rendesen meg is vagyunk különböztetve, folyamatosan átvizsgálnak minket, csomagjainkat, ágyunkat, telefont és bombát keresnek, de még nem találtak semmit sem, valamelyik éjjel egyet gyártok unalmamban. Hála Istennek, jól van Isti és bírja, erős a hite és nem adja fel soha, mint ahogy én sem! Mert az Úr védelmezi azokat, akik az igazságért szállnak harcba.

Hiszek abban, hogy az igazságnak győznie kell az igazságtalanság fölött, mert Isten és az igazság a mi oldalunkon áll. Hiszek Istenben, hiszek az igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában!

Van egy régi mondás, “Az ember bajban ismeri meg igazi barátját.” Az igazi barátok kevesen vannak, akik a bajban melléd és családod mellé állnak. De a bajtársak, akik mi vagyunk, azok pont a legnagyobb bajban mutatják meg erejüket, ekkor van a legnagyobb összefogás, ebben a helyzetben van az, amikor nincsenek kifogások, hanem egy mindenkiért, mindenki egyért, egyszerre dobbanak a szívek.

Az igazi bajtárs, nem egy, és nem is tíz évre szól, hanem mindörökre!

Ne féljetek az igazságtól és Istentől, ne engedjétek, hogy megtörjenek, adjon erőt az, hogy jelenleg is fogdában vagyok, 15-25 év, vagy életfogytiglan börtönnel fenyegetnek, de nem törtek meg, nem veszítettem el a hitemet, és nem adom fel soha, mert minden szenvedésnek van értelme és van vége!

Nekünk, magyaroknak, az Úr Isten különös gazdag és színes nemzeti örökséget adott, ha eldobjátok magatoktól ezt az örökséget, akkor senkik se lesztek, csupán egy halom szemét, amit ide – oda sodor a szél, majd végül elmenekültök a nagyvilágba.

Akiket mégis sikerült megfélemlíteni, nem nekem tartoznak magyarázattal, egyedül Istennek, mert én is Isten szolgája vagyok. 10 éve töretlen hittel szolgálom népemet és hazámat, amit számunkra kijelölt az Úr, amiért ezer esztendőn át, vérüket áldozták és hűséggel őriztek elődjeink. Viszont azzal mindenkinek számolni kell, majd sok – sok év múlva halálos ágyadon eszedbejut gyávaságod, és nem hagy nyugodni, amikor hátatfordítottál bajtársaidnak, és megtagadtad Istent és hazát, és most könyörögsz a jó halál kegyelméért. A gyáva ember ezer halált hal, a férfi csak egyet. Aki nem mer kiállni családjáért, embertársáért, bajtársáért, hazájáért, igazáért, az nem való arra, hogy éljen. Ki fegyvert nem ragad, fegyver által vész el.

Drága bajtársaim! Köszönöm a sok segítséget, a sok áldozatos munkát, támogatást, a sok imát, amit értem és Isti bajtársamért tettetek, a jó Isten fizessen meg érte.

Testvéreim! Tartsatok ki, ne veszítsétek el a hiteteket, járjatok az igazság útján, szolgáljátok az Istent és Hazát. Járjatok emelt fejjel az ősi földön, mert csak emelt fővel láthatjátok meg Istent. Sorsunkat, a magyar sorsot vállalni kell, és mindig büszkék legyetek magyarságotokra. Zászlónkat emeljétek jó magasra, és hirdessétek népünk előszülöttségi jogát a Kárpátok medencéjéhez.

Népünk nemzeti öntudatát kell visszaszereznünk, mert ezen a földön, csak nemzetnek lehet hazája. A népnek mindössze otthona van. Az otthon födelet nyújt, de védelmet nem.

Bajtársaim! Fogjatok össze, úgy, mint még soha, s a nyomasztó jelenben is tántoríthatatlan bizalommal tegyétek a dolgotokat mivel Isten megbízott, szolgáljátok népünket és hazánkat!

Szeressétek egymást, vigyázzatok egymásra, mert a szeretet Istentől való, ami védelmet nyújt és erőt ad a jóra. A szeretet erősebb a fegyvernél!

Tartsatok ki testvéreim! Minden erőnkkel dolgoznunk kell azon, hogy újra hazánk legyen a föld, mely most csak az otthonunk. Isten minket úgy segéljen!

Várom leveleiteket, hamarosan találkozunk, fel a győzelemre!

Győzzön az igazság! Kitartás! Bukarest, 2016. április 15.


bottom of page