top of page
DUO GLADII HAVILAP

Ha szeretne a folyóirathoz hozzájutni, akkor kérjük, azt a duogladii@hvim.hu e-mail címre küldött levelében jelezze!

 

A havilap facebook-oldala

 

9. szám. 2021. augusztus. Az augusztusi Duo Gladiiban Szent István királyunk előtt tisztelgünk

A Szellemi ellenállás havilapja augusztusi számának középpontjában augusztus 20-a alkalmából Szent István királyunk, illetve a királyság eszménye áll. A központi témát most is számos különféle aspektusból járjuk körül. Sok más mellett terítékre kerül az uralkodói szakralitás, a koronázási szertartás, Szent István világi elitje és az utókor történelem-manipulálási kísérleteinek kérdésköre is.

8. szám. 2021. július. Jobboldali szemszögből az LMBTQP-lobbiról és a tradicionális férfi-nő szerepről

A szellemi ellenállás havilapjának júliusi száma tartalmát tekintve talán a legizgalmasabbra sikeredett az összes eleddig megjelent közül. Bár a lapszámot a Prájd-hónap alkalmából a gender-ideológiának és az LMBTQP-mozgalomnak szenteltük, a lap nem merül el az üres kriticizmusban, mivel számos írás foglalkozik a férfi-női szerepek megélésének normalitáshoz kötődő aspektusaival. A Prájd-számot mindenkinek olvasnia kell, aki hisz még az ember isteni eredetében, méltóságában, és akár szellemi szinten, akár az akcionalitás területén fel kívánja venni a harcot a nemiség viszonylatrendszerében megmutatkozó felforgató ideológiákkal!

7. szám. 2021. június. Tradicionális jobboldali szellemben Trianonról

A magyar közbeszédben számos narratíva tartja magát a trianoni tragédia megítélésével kapcsolatban, a totális meg nem értéstől egészen az átgondolatlan, anakronisztikus szájhősködésig bezárólag, de szégyenteljes módon napjainkig él a kommunista éra elhallgató attitűdje is. A Duo Gladii szerzői a júniusi számban is az adekvát jobboldali álláspont körvonalazására tesznek kísérletet a témával kapcsolatban. A lapszám a tervek szerint június 4-én jön ki a nyomdából, és személyesen is beszerezhető lesz a Hősök teréről induló XX. Trianon-felvonulás Trianon-felvonulás vármegyés standjánál.

6. szám. 2021. május. A májusi Duo Gladii a birodalmi ideát járja körül

A szellemi ellenállás havilapja májusi számának központi témájául Luxemburgi Zsigmond királyunk császárrá koronázásának évfordulója kapcsán a birodalmi ideát választottuk. A szokványosnak egyáltalán nem tekinthető tematikát az egyes szerzők a legkülönfélébb oldalakról közelítették meg, a végeredmény pedig egy kifejezetten izgalmas lapszám lett!

5. szám. 2021. április. A feltámadás hírével érkezik a húsvéti Duo Gladii

A szellemi ellenállás havilapjának áprilisi számával Krisztus Urunk feltámadása előtt tisztelgünk. Ennek megfelelően számos írásban érintjük a vallásos hit kérdését. Természetesen a politikai, történelmi és kulturális vonatkozások a húsvéti számunkban sem sikkadnak el.

4. szám. 2021. március. Gábriel arkangyal segedelmével érkezik a márciusi Duo Gladii

A március közepén megjelenő új Duo Gladiiban ismét számos izgalmas kérdést tárgyalnak a lap  egyedi hangvételt tükröző írásai. A szellemi és történelmi témák mellett kiemelésre méltó az Egy harcos gondolatai legújabb része, mely a közéleti szereplés nehézségeinek átvészelésével kapcsolatosan ad támpontokat. Újdonság az Új Bábel felé Villámkérdések alrovata, melyben a jobboldal prominensei nyilatkoznak röviden fontos kérdésekről, most az amerikai elnökválasztásról, és annak következményeiről. A lapszámot Gábriel arkangyal kegyelmébe ajánljuk, akiről a hagyományos katolikus naptár szerint március 24-én emlékezünk meg.

 

3. szám. 2021. február. Kitörés tematikus számmal jelentkezik februárban a Duo Gladii
Február közepén jelenik meg a szellemi ellenállás havilapjának legújabb száma. A kifejezetten tartalmasnak ígérkező lapszám tematikája a Kitörés és a héroizmus kérdésköreire koncentrál. A szerzők között a lap viszonylatában új, de egyébként jól ismert nevek is feltűnnek a következő lapszámunkban.

2. szám. 2021. január. A véres kard felmutatása – Január közepén érkezik a Duo Gladii 2. száma

A szellemi ellenállás havilapjának december végéig rendelhető és január közepén megjelenő következő számában folytatjuk az első lapszámban megkezdett hagyományokat. Írásaink ezután is a harcos, tradicionális jobboldaliság alapján állva érintenek számos kérdést a gyakorlati feladatoktól egészen a magasrendű szellemi szférákig bezárólag. A januári szám az első lapszámnál még változatosabbnak, és némileg vaskosabbnak ígérkezik. Az igényes külső megjelenést, a formai keretet továbbra is színvonalas tartalmakkal töltjük ki, szerzőink, szerkesztőink száma folyamatosan gyarapszik, olvasóink pozitív visszajelzései pedig megerősítenek bennünket abban, hogy óriási hiányt pótlunk lapunk megjelentetésével.

1. szám. 2020. december. Csapás a modern világra – Indul a Duo Gladii, a szellemi ellenállás havilapja
Alig néhány hónappal ezelőtt a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom vezetősége megálmodott egy belső terjesztésű folyóiratot, melynek keretében az illuzórikus virtuális világban létezők mellett egy konzervatív formát képviselő, kézzel fogható kommunikációs platformot kívánt létrehozni. Már az előkészítések során nyilvánvalóvá vált, hogy a lap az általa felvetendő eszmék jelentőségéből kifolyólag nem maradhat rejtve a világ elől, így a vezetőség úgy döntött, hogy a 2020. decemberben megjelenő első számtól bárki számára előfizethető lesz.

duogladii_01_09_FB-678x381.jpg
bottom of page